privacyverklaring

Privacyverklaring Raamwerk v.o.f.

Beste klant, zoals je weet verzorgen wij boekhoudingen, inkomstenbelastingen, loonadministraties, doen we aangiftes, geven (bedrijfs-)advies, maken exploitaties, geven advies over rechtsvormen, enzovoorts.
In dat kader krijgen we van vrijwel alle klanten allerlei informatie die in principe onder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) valt. Daarom moeten wij verklaren hoe we met die informatie omgaan, vandaar deze privacyverklaring.
Wij bewaren en verwerken alleen informatie die door jou (onze klant) vrijwillig aan ons wordt verstrekt in het kader van de (meestal mondeling verstrekte) opdracht die we van jou (als klant) hebben.
Wij verzamelen dus niet actief privacy-gevoelige informatie, maar krijgen die van jou. Verstrek ons dus geen informatie waarvan het niet nodig is dat we die hebben. Uiteraard moet je ons wel alle informatie verstrekken die nodig is om aan je vraag / opdracht te kunnen voldoen. Weet je niet of iets nodig is, vraag het ons dan eerst.
Wij delen die informatie met niemand (uiteraard wel met de andere vennoten van Raamwerk) , en gebruiken en bewaren gegevens die je aan ons (als klant) verstrekt alleen in het kader van je opdracht, zoals het doen van de boekhouding, maken van jaarverslagen, berekenen van lonen of doen van aangiftes en het geven van advies. Uiteraard slaan we je gegevens zo veilig mogelijk op, en gebruiken we daarbij software waarvan de leverancier de beveiliging en het voldoen aan de AVG garandeert.
Wij geven geen gegevens van je door aan anderen. Wat wij van je weten doordat je klant van ons bent op het financiële, persoonlijke en zakelijke vlak houden we voor ons. Bij fiscale partners gaan wij er wel van uit dat we gegevens met je fiscale partner mogen delen.
Vragen van instanties als de belastingdienst en aanverwante instanties zullen we zo veel mogelijk naar waarheid beantwoorden, (daar zijn we trouwens meestal ook toe verplicht), en over het algemeen is het juist in jouw belang als klant dat dergelijke vragen eerlijk en goed beantwoord worden.
Vragen van derden (zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke), bv in het kader van een hypotheekaanvraag, zullen we alleen met je uitdrukkelijke toestemming beantwoorden. Laat het ons (liefst vooraf) weten als je een jaarverslag of aangifte inkomstenbelasting verstrekt aan een bedrijf en ons als contact daarover opgeeft
Je kan ons vragen de gegevens die we van je hebben in te zien, te vernietigen, over te dragen, enzovoorts. Voor zover mogelijk zullen we dat dan doen, maar bedenk wel dat de wettelijke bewaartermijnen van bv boekhoudingen en aangiftes boven de AVG gaan. We bewaren je gegevens dus minimaal de wettelijke termijn die er voor staat, omdat wij daar anders als bedrijf door de overheid weer op aangesproken kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
Maud, Hilde, Ingrid, Kees
Nijmegen, 22-5-2018