begeleiding zelfwerkzaamheid en bouwcoördinatie

Begeleiding zelfwerkzaamheid
Raamwerk heeft in een groot aantal gevallen een rol gespeeld bij de opzet, coördinatie en uitvoering van zelfwerkzaamheid tijdens verbouwingen bij verschillende woon- en woonwerkprojekten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Voorstaete-projekt in Utrecht, de verbouwing van Hotel Bosch in Arnhem en de verbouwing van 6 woningen tot woongroeppanden aan de Nieuwelaan in Delft.
Bouwcoördinatie
Daarnaast kan Raamwerk verbouwingen coördineren en de uitbesteding en budgetbewaking verzorgen. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van Burgers in Eindhoven en een aantal particuliere verbouwingen.
Onderhoudsopnames
Voor een tiental woonverenigingen verzorgen we jaarlijkse onderhoudsopnames. De bedoeling hiervan is dat de bewoners / eigenaren inzicht krijgen / houden in de onderhoudsituatie van hun pand(en). De opnames zorgen ervoor dat het onderhoud up-to-date blijft en er makkelijker keuzes gemaakt kunnen worden tussen wat de bewoners zelf doen en wat uitbesteed wordt.
Omdat we mensen zo veel mogelijk informatie willen verstrekken over bouw, zelfwerkzaamheid en onderhoudsopnames, hebben we een aantal artikelen over zelfwerkzaamheid opgenomen. Voor meer tips over beheer van onroerend goed:  Klik hier
Verbouwingen en zelfwerkzaamheid  Download
In deze brochure wordt het hele traject van een verbouwing in (gedeeltelijke) zelfwerkzaamheid beschreven. Van de opdrachtgever tot aan de uiteindelijke oplevering komen alle instanties, professionele en niet professionele spelers langs. Ook wordt aandacht besteed aan communicatie, budgetbewaking en aanverwante zaken. Bij de overige teksten wordt verondersteld dat de informatie uit deze brochure bekend is.

Voorlichting van bouwers bij het Voorstate project, Utrecht  Download
De tekst van de folder zoals die is verspreid voor de verbouwing van het Voorstaete project. Dit ter informatie voor de mensen die daar in zelfwerkzaamheid zouden meebouwen. Alle hoofdrolspelers worden voorgesteld, de werkstructuur wordt uitgelegd en de dagindeling wordt beschreven.

Organisatie van zelfwerkzaamheid via het Huishoudelijk Reglement, Vereniging 2012, Rotterdam.  Download
De werkzaamheden van een project in zelfwerkzaamheid vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. De belangrijkste werkzaamheden worden beschreven met de daaruit volgende plichten voor de leden van de vereniging van eigenaren.

Plan van aanpak – Wethouder Buningstraat, Assen.  Download
In dit plan van aanpak worden alle zaken, die met de verbouwing van een rij woningen in zelfwerkzaamheid te maken hebben, besproken. Van het organiseren van de zelfwerkzaamheid tot de werkzaamheden zelf.

Budgetbewaking – Rapportage Wethouder Buningstraat, Assen.  Download
In dit voortgangsrapport wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de kosten van een project regelmatig naast de begroting te leggen.

Berekening rendement van Zelfwerkzaamheid, Raamwerk v.o.f.. Download
Uitwerking van een rekenmethode vooraf om het rendement van zelfwerkzaamheid bij een project te berekenen.

Zelfwerkzaamheid Waldeck Pyrmontkade Download
Een model waarin werkzaamheden die niet door de aannemer worden verricht deels door (eigen) betaalde krachten worden verricht en deze betaalde krachten tegelijk de mensen begeleiden die in zelfwerkzaamheid aan de gang gaan.

Algemene uitgangspunten zelfwerkzaamheid Hotel Bosch, Arnhem. Download
Opsomming van afspraken en zaken waar aan gedacht moet worden voordat de zelfwerkzaamheid van start gaat.

Planning van zelfwerkzaamheid bij Hotel Bosch, Arnhem. Download
Het uitwerken in uren van een project in zelfwerkzaamheid. De bouwplanning en het aantal uren dat voor een bepaald onderdeel staat, de omzetting van aanneem-uren in zelfwerkzaamheid-uren.

Uitwerking werkzaamheden Hotel Bosch, Arnhem. Download
Voorbeeld van werkzaamheden tijdens de zelfwerkzaamheid.

Inventarisatie benodigde gereedschappen, Hotel Bosch, Arnhem. Download
Voorbeeld van alles wat er tijdens een project in zelfwerkzaamheid nodig is en waar het vandaan moet komen.

Zelfwerkzaamheid en Milieu, Raamwerk v.o.f. Download
Kernachtige brochure waarin wordt ingegaan op hergebruik van materiaal, slopen/afval en bewustwording van de materialen waar je mee werkt.

Schilderhandleiding, Raamwerk v.o.f. Download
In deze brochure komen alle aspecten van het schilderen aan de orde. Van reparatie van het houtwerk tot de afwerking.