Wat is Raamwerk

Raamwerk is een kleinschalig administratie- en organisatieadviesburo voor organisaties, kleinschalige bedrijven en partikulieren. Bovendien begeleiden we bij het exploiteren van onroerend goed, bij verbouwingen en bij het opzetten van bedrijven en organisaties.

We bieden een raamwerk aan adviserende en ondersteunende diensten waarop onze klanten verder kunnen bouwen. We hanteren een laag tarief omdat we betaalbaar willen blijven voor klanten met een beperkt budget.

Raamwerk is per 1 januari 1999 opgericht als vennootschap onder firma van Maud Van den Hof en Kees Brinkman. In juli 2002 is Hilde Janssen erbij gekomen. Per 1 januari 2017 is Raamwerk uitgebreid met Ingrid Moonen.

Raamwerk is lid van Vereniging Solidair, een federatieve vereniging van bedrijven, organisaties en (woon-)werkpanden, waarin solidaire economie, kollektieve besluitvorming, wederzijdse ondersteuning en samenwerking centraal staat.

Wat vinden we belangrijk

Raamwerk vindt het belangrijk dat mensen zelf initiatieven nemen in hun eigen leven en zal proberen samen met haar klanten de idealen te verwezenlijken.

Of het nu om administraties, belastingen of onroerend goed gaat: Raamwerk stemt de begeleiding af op de wensen en behoeftes van haar klanten.

Inzicht in eigen ideeën, organisatie en bedrijfsvoering is belangrijk. Als daar behoefte aan is trekt Raamwerk veel tijd uit om dat te bespreken.

Een eerste gesprek is altijd gratis. Het is een mooie gelegenheid om te kijken of het ‘klikt’. Ook dat is belangrijk; alleen als er wederzijds vertrouwen en enthousiasme is, kan Raamwerk goed adviseren en begeleiden.